Direkte Tilgang Kurs - Helgeland

Moheia Fysikalske
16-17. March 2018
Doors open at 09:00
Doors closes at 16:00

NFF Region Nord og Faggruppen for manuellterapi har gleden av å ønske dere velkommen til kurs om direkte tilgang for fysioterapeuter. Sett av datoene 16. - 17. mars og bli med. Klokka 09:00 - 16:00 begge dager.

Vi har plass til max 25 deltagere, så her er det først til mølla som gjelder.

Fra 1. januar 2018 vil det ikke lenger være behov for henvisning fra lege for at pasienten skal kunne utløse refusjon fra trygden. Pasienten kan gå direkte til fysioterapeuten - dette benevnes direkte tilgang.

Kursholdere fra NFFs faggruppe for manuellterapi bidrar med sin kompetanse, og deler sine erfaringer fra rollen som primærkontakter i helsetjenesten. Målgruppen for kurset er fysioterapeuter som ønsker oppdatering/kompetanseheving knyttet til ansvaret med direkte tilgang.

Nå som endringen allerede har trått i kraft er det ikke bare viktig å tilegne seg god kompetanse med tanke på screening av røde flagg, men også bedre forståelse for hvilke forventinger helsevesenet har til deg som fysioterapeut i fremtiden.

Tema på kurset er:

- Differensialdiagnostikk -røde flagg og viktige forskjeller i symptombilde
- Kartlegging av risikopasienter
- Epikriseskriving og journalføring - kommunikasjon med annet personell
- Anamnese, smerteanamnese, klinisk resonnering
- Case og praksis

Velkommen på kurs i Mo i Rana!

Sted er Moheia Fysikalske.

Kontaktperson: Vegard Ølstørn
E-post: manuellterapi@fysio.no

This event has concluded already.